3 rodzaje niezdrowych relacji międzyludzkich

912

Niestety, ale związki między dwojgiem ludzi nie zawsze są zdrowe, ponieważ jedna, bądź obie ze stron, z racji przebytych traum, wychowania, bądź przysposobienia naturalnego mogą próbować wykorzystać miłość, jako sposób na to, aby zranić swojego partnera. Jakie są rodzaje niezdrowych relacji międzyludzkich?

Związek typu ,,z czasem go/ją naprawię”

Jest to rodzaj związku, w którym twój/a wybranka/ek różni się od tego, jakie nadzieje i oczekiwania z nią/nim wiązałeś. Jednakże mimo iż nie ma on tych cech, które są niezbędne w twoim idealnym partnerze, to przecież posiada taki ogromny potencjał w sobie! Otwierasz w ten sposób drogę zniechęceniu, przez co trwasz w fałszywej nadziei na to, że uda ci się zmienić partnera. Pamiętaj o tym, że owszem, zmiana w partnerze jest możliwa, ale nie istnieje zmiana całkowita. Niektórzy ludzie czują się wezwani, by być tą osobą, która ,,naprawia” innych, lubią zmieniać ludzi (albo przynajmniej próbują). Robiąc to, uśmierzają ból związany z ich własnymi problemami. 

Związek ,,kontrolujący”

Ludzie o tendencjach do manipulacji zawsze starają się „pomóc komuś w byciu lepszym sobą”. Prowadzi ich to do życia w związku o nikłych możliwościach, w którym jedna z osób, zawsze jest zawsze pełna gniewu i ,,musi” mieć kontrolę nad tobą. Obie płcie używają kontroli, aby bronić się przed niepokojem. Manipulacja jest częścią ich mechanizmów przeżycia, żyją w ciągłym strachu przed sytuacją i konsekwencjami nie posiadania nad czymś kontroli. Lękają się odrzucenia, porzucenia i samej utraty kontroli. Mogą też być uzależnieni od respektu, władzy lub emocjonalnego nieporządku, który zapewnia im kontrola nad innymi. Ich tendencje do kontrolowania innych są integralną częścią ich osobowości. 

Związek ,,stresowy”

Taki związek występuje wtedy, gdy jedna lub obie strony są przez cały czas zdenerwowane bądź zestresowane. Nie chodzi o incydentalne, zwykłe kłótnie, których wszyscy doświadczamy. Chodzi o sytuację, kiedy ktoś przejawia nieustanny wzorzec irytacji, który, nawiasem mówiąc, jest gniewem. 

źródło: https://www.eroc.pl